FREKVENČNÍ MĚNIČE

Obchod FREKVENČNÍ MĚNIČE

Univerzální Frekvenční měniče značky NIETZ s vektorovým a skalárním řízením SKLADEM.

Výkony vektorových frekvenčních měničů NZ2000 s jednofázovým vstupem 0,4kW – 3,7kW.
Výkony vektorových frekvenčních měničů NZ2400 s třífázovým vstupem 0,75kW- 630kW.

Výkony skalárních frekvenčních měničů NL1000 s jednofázovým a třífázovým vstupem od 0,25kW- 11kW