Trojfázové asynchrónne krúžkové motory s trvalo priloženými s kartáčmi rady R, VR v osovej výšky 200 – 280 mm sú vyrábané:

– o výkone 13 – 100kW

– pre trvalý chod

– s vlastným povrchovým chladením IC0141 a IC0151

– v krytí IP44

– pre menovité napätie 380V

– pre menovitý kmitočet 50Hz

– s izolačným systémom teplotnej triedy izolácie F

 

Trojfázové asynchrónne hutné žeriavové krúžkové motory s trvale priloženými kartáčmi rady P, VP osovej výšky 112 – 400mm sú vyrábané:

– o výkone 2,7 – 180kW

– pre prerušovaný chod

– s vlastným povrchovým chladením IC0141 a IC0151

– v krytí IP44

– pre menovité napätie 380V

– pre menovitý kmitočet 50Hz

– s izolačným systémom teplotnej triedy izolácie F

 

Dostupné katalógy:

Trojfázové asynchrónne hutnícke žeriavové krúžkové motory.

Trojfázové asynchrónne krúžkové motory nakrátko.

Asynchrónne vysokonapäťové a nízkonapäťové motory. 

 

Pre viac informácií alebo záujmu nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

Kontaktný formulár