Servoměniče ASDA-B2

Obchod SERVOPOHONY DELTA Servoměniče ASDA-B2

Výkonný a kompaktní plně digitální servoměnič s napájením 1x 230V AC do výkonu 1,5kW

Osazení sériovým rozhraním RS 232 a RS 485 s komunikačním protokolem Modbus RTU.

Zpětná vazba je osazena 17 bitovým inkrementálním snímačem, což umožňuje dosáhnout rozlišení až 160.000 impulzů na otáčku.

Módy řízení:
Externí poziční mod – frekvence až do 4M pps
Rychlostní mod – hodnoty v interních parametrech nebo přes analogový vstup
Momentový mod – hodnoty v interních parametrech nebo přes analogový vstup
Duální módy
Od 100W – do 1,5kW

Vyberte si z naší nabídky dostupných servopohonů.

Využijte naší nabídky a zkušenosti v oblasti řízených pohonů