Elektromotory-mtm.cz

medziprevodovka MTM-PC
  • výkres MTM-PC
  • MTM-PC63 Elektropřevodovka

    2,057.00Kč bez DPH

    Elektroprevodovka pre elektromotory v osovej výške 63mm- 0,12kW, 0,18kW.

    Popis produktu

    Elektroprevodovka pre elektromotory v osovej výške 63mm- 0,12kW, 0,18kW.